Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
Wyjazd edukacyjny: WROCŁAW

Podczas wyjazdu edukacyjnego do Wrocławia nauczyciele bibliotekarze w pierwszej kolejności zwiedzili Wydawnictwo, a następnie Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Drugim ważnym etapem zajęć wyjazdowych była wizyta w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie nastąpiło pamiętne spotkanie z prof. Janem Miodkiem. Bytność w murach Uniwersytetu Wrocławskiego był okazją dla naszej 40-osobowej grupy do zwiedzenia Biblioteki Uniwersyteckiej z jej unikalnymi zbiorami specjalnymi (w tym rękopisy i stare druki tzw. Biblioteki "na Piasku").
Z innych atrakcji należy odnotować zwiedzenie Panoramy Racławickiej, obejrzenie ciekawego spektaklu w Teatrze Współczesnym i zwiedzenie w drodze powrotnej pięknego, zabytkowego zamku w Oleśnicy.












Powrót