Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
Wyjazd edukacyjny: WŁOCHY


Kolejny wyjazd edukacyjny wiódł do Włoch. Trwał od 5 – 13 listopada 1999 r.
W programie przewidziano:

 • Zwiedzanie Wenecji

 • Przejazd tramwajem wodnym po Kanale Grande

 • Zwiedzanie Bazyliki św. Marka

 • Pobyt w Republice San Marino
  Wyjazd do Fuggi – spotkanie w Bibliotece Miejskiej z bibliotekarzami i nauczycielami włoskimi

 • Wizytę w Bibliotece Narodowej w Rzymie

 • Poznanie zbiorów klasztoru Benedyktynów

 • Pobyt na cmentarzu na Monte Cassino

 • Zwiedzanie Florencji

 • Poznanie Biblioteki Medyceuszy

 • Zwiedzanie Padwy

 • Spotkanie na Uniwersytecie i w Bibliotece w Padwie

Wyjazd do Włoch w opinii uczestników wywołał ogromne wrażenie. Był niezapomnianym przeżyciem. Świadczą o tym wpisy w kronice Towarzystwa. Warto w tym miejscu przytoczyć kilka z nich.

„Spotkanie ze słoneczną Italią dostarczyło niezapomnianych przeżyć. Piękne miasta: Wenecja, Rzym, Florencja, Padwa odkrywały przed nami swoje tajemnice i skłaniały do zadumy nad potęgą ludzkiego umysłu. Jesteśmy szczęśliwe, że uczestniczyłyśmy w kolejnym wyjeździe Towarzystwa. Serdecznie dziękujemy koleżankom z Rady Głównej za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy”.

„Wpisani w odwieczne prawo przemijania wracamy do swojej ojczyzny, unosząc w pamięci i sercach zachwyt nad pięknem pereł włoskiego renesansu Padwy, Florencji. Pełni pokory wobec wielkości wiecznego miasta – Rzymu, zdziwieni talentem rzeźbiarzy, pracowitością tych, co pozostawili po sobie ślad na stronach manuskryptów, zdążamy wraz ze swoją „szarzyzną dnia” do 2000 r. Żadne słowa nie są w stanie określić tego bogactwa, które zostało nam otworzone w ciągu zaledwie kilku dni”.

„Z wielkim wzruszeniem oglądaliśmy manuskrypty, inkunabuły, stare księgi, wspaniałe zabytki antyku, gotyku, renesansu. Niesamowita podróż do źródeł naszej cywilizacji łacińskiej. Ze łzami w oczach oddaliśmy hołd naszym Rodakom na Monte Cassino, którzy oddali swe życie za ojczyznę”.

„Podróż do Italii dostarczyła nam wielu wspaniałych doznań estetycznych i serca nasze wypełniła wzruszeniem i podziwem dla twórców odległych epok”.

 

Na podstawie zapisów w kronice opracowała Maria Krajewska

Powrót