Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA BIBLIOTEKARZY (OEIiZK Warszawa, 31 marca 2007)

Doskonalenie swojej pracy jest dla każdego nauczyciela niezbędnym elementem funkcjonowania w zawodzie. Nauczyciele bibliotekarze terenu Warszawy, mieli możliwość pogłębienia swoich umiejętności w wykorzystaniu technologii informacyjnej we własnej pracy na zorganizowanym 31.03.2007 roku przez nauczyciela konsultanta OEIiZK panią Bożenę Boryczkę spotkaniu z bibliotekarzami. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zapewnił nam bezpłatne szkolenie komputerowe dla wszystkich chętnych z Oddziału warszawskiego oraz Rady Głównej TNBSP.

Jako bibliotekarze w codziennej naszej pracy często musimy korzystać z komputera, wykorzystując do tego różne programy i możliwości komunikacyjne z uwzględnieniem Internetu. Ostatnie lata spowodowały ogromne przyspieszenie rozwoju technologii komputerowych i komunikacyjnych. Aby móc korzystać z nowych możliwości, musimy na bieżąco uzupełniając swoją wiedzę i podnosić sprawność w wykorzystywaniu nowych programów we własnej pracy. Jest to nam szczególnie potrzebne w aktywnej pracy TNBSP, gdzie w związku z poszerzeniem obowiązków, częstym sposobem kontaktów między bibliotekarzami są poczta elektroniczna czy komunikatory.

Na spotkaniu, podczas kilku godzin ćwiczeń, zdołaliśmy sobie przypomnieć podstawowe zasady wykorzystywania Worda i innych programów pakietu Windows (z jego szerokimi możliwościami, o których nie zawsze pamiętamy). Przypomnieliśmy sobie w praktyce umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji, ich wykorzystania we własnej pracy, czy przekazach elektronicznym w ramach wymiany doświadczeń. Mam nadzieje, ze tak jak w moim przypadku, również koleżankom bibliotekarzom podniesienie sprawności w korzystaniu z szerokich możliwości programów komputerowych, w dużym stopniu pomoże w przyszłej pracy i realizacji wspólnych działań.

Kończący się dzień warsztatów spowodował zwiększenie zainteresowania praca z wykorzystaniem komputera, wszyscy wyrazili ogromną chęć ponownego spotkania, w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Potrzeba podnoszenia swoich umiejętności wśród bibliotekarzy jest ogromna, bez względu na rodzaj realizowanych zadań w codziennej praktyce szkolnej.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni Pani Bożenie, że zorganizowała i przeprowadziła taki rodzaj warsztatów, które wspierają nas, utwierdzając w przekonaniu o konieczności rozwoju i zmiany pracy naszych bibliotek.

     
Powrót Przygotowała Izabela Rudnicka
fot. B. Boryczka