Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
Obchody 150-lecia urodzin Wacława Sieroszewskigo na Mazowszu


Na Mazowszu uroczyście obchodzono jubileusz 150 rocznicy urodzin Wacława Sieroszewskiego. W Warszawie w PEN-CLUBIE odbyło się okolicznościowe spotkanie, a w Muzeum Literatury na Starym Mieście otwarto wystawę, upamiętniającą życie i działalność pisarza. Szczególne uroczystości miały miejsce na Ziemi Tłuszczańskiej, miejscu urodzenia sławnego Polaka.

Towarzystwo Ziemi Tłuszczańskiej i Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej przygotowało okolicznościową imprezę regionalną, która odbyła się w Tłuszczu 13.12.2008 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele rodziny pisarza: wnuk autora – p. Andrzej Sieroszewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, p. Małgorzata Sobocka-Sieroszewska (stryjeczna siostra profesora), Olga Sobocka (wnuczka, uczennica gimnazjum w Płońsku), przedstawiciele Urzędu Gminy, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy i sympatycy Towarzystwa. Jubileuszową imprezę otworzył prezes Towarzystwa Ziemi Tłuszczańskiej i radny miasta – p. Tadeusz Sasin. Gospodarz imprezy przybliżył zebranym sylwetkę Wacława Sieroszewskiego, który urodził się w Wólce Kozłowskiej koło Tłuszcza i tam mieszkał przez 10 lat. Ojcowie obecnych mieszkańców znali pisarza i cenili go, o czym świadczy nadany mu tytuł honorowy miasta Tłuszcza, ulica i drużyna harcerska jego imienia. Również Szkoła Podstawowa w Kozłach otrzymała imię Wacława Sieroszewskiego. Otwarto także ciekawe wystawy, np.: Tożsamość kulturowa Mazowsza, Ilustracje do książek Wacława Sieroszewskiego – przegląd twórczości dzieci i młodzieży. Towarzystwo Ziemi Tłuszczańskiej zbiera, przechowuje pamiątki, opracowuje dokumenty o pisarzu. Ceni sobie przyjaźń z rodziną Wacława Sieroszewskiego.

Drugim prelegentem była p. dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kozłach, Anna Góraj, która opowiedziała o przygotowaniach i uroczystości nadania placówce imienia Wacława Sieroszewskiego. Uczniowie wybrali patrona związanego z jego miejscem urodzenia – pisarza, patriotę, zesłańca, współpracownika Józefa Piłsudskiego, legionistę, badacza Syberii,  autora nagrodzonego dzieła Jakuty. Wacław Sieroszewski był członkiem PEN CLUBU, prezesem Polskiej Akademii Literatury, senatorem II Rzeczypospolitej. Szkoła Podstawowa w Kozłach przybliżyła uczniom patrona poprzez inscenizacje utworów: Inwalidzi, Dary wiatru północnego i widowisko Moje życie w stu wierszach. Szkoła jest dumna z  posiadania pamiątkowego sztandaru z 1935 r. Jest w stałym kontakcie z rodziną Wacława Sieroszewskiego.

 Następnie p. Andrzej Wójcik przekazał wiele interesujących faktów z życia i twórczości pisarza. Podkreślił, że każdy twórca, należy do najważniejszych swojej epoki, gdy pozostaje w pamięci społeczeństwa. Twórczość Wacława Sieroszewskiego jest powiązana z jego biografią. Wiele lat życia spędził na Syberii, Chinach, Mongolii, w krajach egzotycznych, jako zesłaniec, członek ekspedycji naukowych, potem jako dobrowolny podróżnik. Zesłania do Jakutów i Tunguzów, umożliwiły poznanie tych ludów, ich kultury i zwyczajów. Efektem pobytu są liczne książki, m. in. Na kresach lasu, Topiel, Beniowski, Opowieści chińskie. Bohaterami utworów Sieroszewskiego są ludzie różnych ras, przyroda, wiatry, słońce. Wszystko łączy się w całość w kosmosie. Człowiek jest tu cząstką wszechświata, ściśle z nim powiązany. Pisarz jest doskonałym narratorem i świetnie opisuje przyrodę techniką impresjonistyczną. Jest autorem książek o tematyce morskiej, np.: Wśród lodów i Ocean.  Był pierwszym polskim marynistą, bo zaczął pisać wcześniej niż Józef Conrad. Lektura dzieł Sieroszewskiego pozwala na stwierdzenie, że świat wartości człowieka bez względu na miejsce na ziemi jest taki sam, a także, że żadna rasa nie może być wyższa nad inną.

W dalszej części zabrał glos wnuk pisarza – p. Andrzej Sieroszewski - profesor na Wydziale Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent przyznał, że jest zadowolony z kontaktów z ziemią przodków. Cieszy się, że zachowano pamięć o dziadku, choć mieszkał tu przez 10 lat. W biografii autora są dwa ważne etapy życia: ziemia tłuszczańska i ziemia jakucka. W okolicach Tłuszcza pamiętano o pisarzu przez cały czas, a w Jakucji książki pisarza rzeczywiście dotarły „pod strzechy”. Wacław Sieroszewski był, jest i przypuszczalnie będzie jedną z najważniejszych postaci u Jakutów. Odkrył dla świata naród i opisał w książce Jakuty.  Jest autorem sztuki teatralnej Bolszewicy. Profesor przypomniał, że w 1927 r. PEN CLUB zorganizował uroczysty wieczór w 40-lecie debiutu pisarskiego, na którym był obecny marszałek Józef Piłsudski. W Domu Polonii w Pułtusku odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem Jakutów. Niektórzy z nich mówią po polsku. P.  Andrzej Sieroszewski poinformował, że przygotowuje biografię o dziadku Słowo i czyn. Życie i twórczość Wacława Sieroszewskiego.

Po wystąpieniach i dyskusji zebrani obejrzeli jubileuszową wystawę, a następnie udali się na poczęstunek. W rodzinnej atmosferze gawędzono, wpisywano się do kroniki. Obchody jubileuszowe były ważnym wydarzeniem w środowisku lokalnymi, promującym pisarza z Mazowsza.

             
 

Opracowanie: Maria Krajewska

Powrót