Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
Wyjazd edukacyjny: LUBLIN-KAZIMIERZ-NAŁĘCZÓW-KOZŁÓWKA

Wyjazd został zorganizowany przez Oddział TNBSP w Lublinie. Najbardziej zależało nam na zwiedzeniu Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Przeprowadzona dla nas w tych bibliotekach bardzo ciekawe zajęcia i zaopatrzono w wartościowe materiały. Udało nam się też wstąpić do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i zwiedzić miasteczko uniwersyteckie.
W Nałęczowie wędrowaliśmy szlakiem Żeromskiego i Prusa, a w Kazimierzu mieliśmy okazję zwiedzić Kościół Farny i cały kompleks zabytkowy tego urokliwego miasta. Niezwykłym przeżyciem było odwiedzenie Kozłówki z przepięknym zespołem pałacowym i Muzeum Zamoyskich, ocalałym od wojennych rabunków i zniszczeń. Tam mieliśmy okazję zobaczyć wystawę pt. "Oddech Stalina", bowiem Muzeum gromadzi także pamiątki z epoki socrealizmu. Podczas tego wyjazdu zwiedzaliśmy także biblioteki szkolne, zapoznając się z formami ich pracy.

       
Powrót