Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
I KRAJOWA KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH (Warszawa, 25 kwietnia 2007)

25 kwietnia 2007 roku w Warszawie w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się I Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.

Organizatorami byli: Instytut Badań w Oświacie, Biblioteka w Szkole, MOL.
Głównym sponsorem był Vulcan, a patronat honorowy objęli:
- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
- dr Tomasz Makowski- Dyrektor Biblioteki Narodowej
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Założenie organizatorów zamieszczone w zaproszeniu na stronie www IBO brzmiało:
Upowszechnianie się komputerów, szybki rozwój Internetu i elektronicznych narzędzi komunikacji sprawił, że dostęp do informacji stał się tak powszechny jak nigdy dotąd. Nie ruszając się z domu uczniowie mogą zapoznać się z milionami stron internetowych przygotowanych przez mieszkańców niemal całego świata, przejrzeć olbrzymie bazy danych i publikacji elektronicznych na bieżąco komunikować się z całym otoczeniem. Dorastając w tych warunkach czytelnicy mają co prawda duże umiejętności docierania do danych, jednakże często gubią się, gdy trzeba wybrać najważniejsze lub ocenić wartość poszczególnych źródeł. Również rodzice i nauczyciele - wychowani w zupełnie innych warunkach - muszą zmienić swój sposób myślenia i działania. Wszyscy oni potrzebują profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Program obejmował wystąpienia teoretyków i praktyków bibliotekarstwa oraz dyskusję zaplanowaną na zakończenie spotkania. Szczegółowy plan spotkania był następujący:

9.30 - 9.45 Powitanie uczestników i gości Konferencji
9.45 - 10.45 Wykorzystanie kartoteki haseł przedmiotowych BN w opracowaniu zbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Wanda Klenczon, kierownik Ośrodka Normalizacji Bibliograficznej w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej)
10.45 - 11.30 Literatura multimedialna dla dzieci
(Dariusz Grygrowski, Uniwersytet Warszawski)
11.30 - 12.00 przerwa na kawę
12.00 - 12.45 Ochrona danych osobowych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (Karol Górski, Enigma sp. z o.o.)
12.45 - 13.45 Multimedialne Centrum Informacyjne - okiem teoretyka (Hanna Batorowska, kierownik Zakładu Informacji i Dokumentacji Naukowej IINiB Akademii Pedagogicznej w Krakowie)
13.45 - 14.45 przerwa na lunch
14.45 - 15.30 Multimedialne Centrum Informacyjne - okiem praktyka
(Jolanta Meissner, nauczyciel bibliotekarz w XV LO w Gdańsku)
15.30 - 16.30 dyskusja

W konferencji (mimo wysokiej odpłatności) wzięło udział około 300 osób - bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych tych, którym leży na sercu kondycja polskich bibliotek, tak różna od tego, z czym coraz częściej spotykają się w krajach europejskich. Sytuacja znana, coraz częściej nie tylko z relacji medialnych, bądź stron internetowych, ale i bezpośredniego kontaktu podczas wyjazdowych spotkań edukacyjnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele TNBSP różnych oddziałów, w tym Oddziału Warszawskiego oraz Rady Głównej TNBSP.

Na zakończenie konferencji przeprowadzona została, zgodnie z programem, dyskusja dotycząca rzeczywistych realnych problemów dnia codziennego. Wśród licznych głosów zdarzały się przykłady bezradności w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, w realizacji programów, propozycje rozwiązań poparte własnymi doświadczeniami, przykłady działań i zmiany patrzenia na własny zawód - warte naśladowania.Zdjęcia z konferencji


Powrót
Przygotowała Izabela Rudnicka