Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - WARSZAWA 2008

XI Ogólnopolskie Forum odbyło się Warszawie w dniach 19-20 kwietnia 2008 - w roku jubileuszu 15-lecia działalności TNBSP. Obradowało w auli CODN pod hasłem „Od czytania do tworzenia”. Forum zorganizował Oddział Warszawski i przedstawiciele RG – Barbara Tomkiewicz i Maria Krajewska. W forum zaznaczyli obecność przedstawiciele: MEN - p. prof. Zbigniew Marciniak – wiceminister, koordynator projektu reformy programowej; reprezentant Biblioteki Narodowej i jednocześnie  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - p. mgr Elżbieta Stefańczyk;  dyrekcja CODN, reprezentanci bibliotek pedagogicznych, szkolnych, redaktor naczelny „Biblioteki w Szkole”. Prezes TNBSP otworzyła obrady, powitała gości i uczestników forum. Przedstawiła 15-letnią historię i dorobek TNBSP, podkreślając dokonania Rady Głównej i poszczególnych Oddziałów, które podjęły ciekawe inicjatywy i zadania w społeczności lokalnej, integrujące środowisko nauczycieli bibliotekarzy. Wiceminister Zbigniew Marciniak podkreślił znaczącą rolę biblioteki w procesie nauczania i wychowania, gratulował osiągnięć. Wręczał dyplomy i podziękowania dla działaczy TNBSP. Odebrał od wiceprezes – Danuty Brzezińskiej pismo RG TNBSP do minister Katarzyny Hall w sprawie koniecznych uregulowań prawnych związanych z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych. TNBSP otrzymało medal „W dowód uznania”, gratulacje oraz obietnice współpracy przekazane przez przewodniczącą SBP – p. Elżbietę Stefańczyk.

Obchody jubileuszowe uświetnił spektakl pt. „Konopnicka nieznana” w wykonaniu uczniów klasy teatralnej XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie, według scenariusza i reżyserii p. mgr Marii Markiewicz. Liceum ma już 125 lat, należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Drugim akcentem artystycznym był spektakl poetycko-muzyczny „Bardzo krótka historia” w wykonaniu utalentowanych uczniów XL Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W czasie forum uczestnicy wysłuchali wykładu wiodącego „Gawęda o kreatywnym czytaniu” wygłoszonego przez krytyka literackiego, redaktora i literata – Jana Zdzisława Brudnickiego. Autor zwrócił uwagę na to, że współczesna szkoła oswaja uczniów z formami wypowiedzi. Jest potrzebą chwili, aby zjawisko to upowszechnić i nie zgubić sensu i wartości lektury wśród reklamy, spamu, komercji, manipulacji. Kreatywne czytanie kojarzy się z lekturą mądrą, refleksyjną, świadomą, dialogową w zależności od potrzeb teoretyczną lub praktyczną. Każdy typ lektury wymaga odrębnej strategii czytelniczej, przedzierania się przez gąszcz obrazów i pojęć, poddawanie się emocjom. Tylko krok dzieli od kreatywnego czytania do twórczego myślenia i twórczości artystycznej i naukowej. Twórcza postawa przeciwstawia chaosowi pewien porządek i sens, sankcjonuje eksperyment i wzruszenie, stwarza scenę do nieskończonej ilości wcieleń, a więc też wyboru drogi życiowej.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano następnych prelegentów. Pani Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz z Oddziału TNBSP w Lublinie przedstawiła zebranym możliwości i zalety przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacyjne. Zainteresowała nauczycieli bibliotekarzy szkoleniami przeznaczonymi dla informatyków. Na uwagę zasługuje ciekawe wystąpienie p. Anny Wieczorek nt. Wykorzystanie najnowszych technologii w nauce czytania po angielsku dla dzieci młodszych”. Uczestnicy forum obejrzeli film „Katyń – przekazanie wiedzy i pamięci” w reżyserii Marianny Chlebowskiej, uczennicy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Niestety w czasie projekcji wystąpiły usterki techniczne.

W części poświęconej prezentacji dorobku Oddziałów wystąpili przedstawiciele z Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Torunia i innych miast. Uczestnicy poznali wiele ciekawych form pracy i prezentacji medialnych. W czasie przerwy w obradach odbyło się spotkanie prezesów i RG w bibliotece CODN. Dla uczestników forum zorganizowano poczęstunek (kanapki, napoje i obiad).

Drugiego dnia forum odbyła się wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, a po południu spacer po Starym Mieście szlakiem „Gotyckiej Warszawy”. Chętnych oprowadzała Aldona Szpejn – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

 

PROGRAM

19 kwietnia (sobota)

Rejestracja uczestników

Cz. I - główne obrady

Uroczyste otwarcie Forum. Powitania

- Barbara Tomkiewicz – prezes RG: 15 lat działalności TNBSP

- Wystąpienia zaproszonych Gości

- Konopnicka nieznana – spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży XLII Liceum

  Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Warszawie; reż. Maria Markiewicz

- Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki: Gawęda o kreatywnym czytaniu

- Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz – Biblioteka szkolna Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

- Jubileuszowy koncert w wykonaniu uczniów XL Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

Cz. II – prezentacje i dyskusje

- Anna Wieczorek: Wykorzystanie najnowszych technologii w nauce czytania po angielsku dla dzieci młodszych

- Prezentacje Oddziałów TNBSP

- Oddział w Warszawie

- Inne Oddziały wg zgłoszeń

- Dyskusja. Wnioski. Ustalenia

- Podsumowanie XI Ogólnopolskiego Forum. Zamknięcie obrad

 

20 kwietnia (niedziela)

- Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego w zorganizowanej grupie

- W godzinach południowych (dla chętnych) spacer po Starym Mieście: Gotycka Warszawa – oprowadza Aldona Szpejn – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka

 


Zdjęcia z forum


Powrót
Opracowanie: Maria Krajewska