Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
VIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - WARSZAWA 2003

VIII Ogólnopolskie Frum Nauczycieli Bibliotekarzy poświęcone "Pasji czytania" zorganizowała Rada Główna w Roku Jubileuszu 10-lecia działalności TNBSP. Spotkanie odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie. Uczestniczyli w tym spotkaniu nauczyciele bibliotekarze, delegaci Oddziałów Towarzystwa, przedstawiciele władz oświatowych: MENiS, KO, WOM, pracownicy naukowi UW, reprezentanci bibliotek, Polskiej Izby Książki, redakcji czasopism i inni, którym problemy książki i czytelnictwa są bliskie.

Po uroczystym otwarciu Forum przez p. Barbarę Tomkiewicz - Prezesa Rady Głównej TNBSP i przemówieniu p. Małgorzaty Żuber-Zielicz, dyrektora II LO, Pani Prezes odczytała telegramy z kraji i zagranicy oraz omówiła 10-letnią działalność Towarzystwa. Pani Małgorzata Szelewicka, rzecznik MENiS, odczytała list p. Minister Krystyny Łybackiej, pełny uznania i podziwu dla Towarzystwa, inspirującego kolejne pokolenia młodzieży w kierunku pasji czytania. Pan Ryszard Raczyńśki, Mazowiecki Kurator Oświaty wręczył podziękowania nauczycielom bibliotekarzom wyróżniającym się w 10-letniej działalności TNBSP.

Jublileuszowe obchody uświetniło przedstawienie "Matura, to nie boli. Wyczyny Balladyny na egzaminie dojrzałości" w wykonaniu kabaretu "Ale lipa!" z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie.

Temat wiodący Forum przewinął się w wykładzie "Pasja czytania w życiu człowieka na przykładach literackich" (dr G. Leszczyński) i w aktorskiej interpretacji (A. Barciś). Wykład ukazał pomyślną wizję przyszłości książki. Dobre dzieło zawsze się obroni, wpłynie na jednostkę i społeczeństwo, nauczy teatru życia. Aktorska interpretacja podkreśliła znaczenie wyobraźni w czasie czytania. Film, który oglądamy czytając, jest ciekawszy, niż proponowany przez reżysera.

Pozytywne wnioski przyniosła ankieta czytelnicza "Wartość książki w opinii uczniów", przeprowadzona w szkołach warszawskich (SP nr 1 im. G. Morcinka - p. Ewa Wrzesińska, SP nr 277 - p. Halina Stompierz, Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte - p. Maria Sikorska, Gimnazjum nr 38 - p. Alicja Adamowska, XXVIII LO im. J. Kochanowskiego - p. Maria Krajewska, XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego - p. Jadwiga Gaudasińska). Ankieta wykazała, że uczniowie doceniają zalety książki i zdecydowanie opowiadają się za szansą przetrwania jej w formie drukowanej.

Sprawozdanie z realizacji przez Oddziały programu "Cała Polska czyta dzieciom" i akcji "Czytanie zbliża" udowodniło, jak ważną sprawą jest czytanie od najmłodszych lat, bo ono sprawia, że czytanie będzie się zawsze kojarzyło z przyjemnością.

Obrady VIII Forum uatrakcyjnił konkurs pięknego czytania, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 70 (p. Maria Przyłucka) i Gimnazjum nr 11 (p. Anna Płatek-Michalik). Imprezę wzbogaciły warsztaty plastyczne, teatralne i literackie oraz wystawa eksponująca dorobek Oddziałów TNBSP.

PROGRAM

15 marca

10.00

Uroczyste otwarcie Forum - p. Małgorzata Żuber-Zielicz, Dyrektor II LO im. Stefana Batorego

10.20

10 lat działalności Towarzystwa - p. Barbara Tomkiewicz, prezes Rady Głównej TNBSP

10.40

Wystąpienia zaproszonych gości

11.30

"Matura to nie boli..." - kabaret uczniowski z XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, wg. scenariusza Elżbiety Osiak i Karola Bogusza

11.50-12.30

kawa/herbata

12.30

"Pasja czytania" w życiu człowieka i przykładach literackich - wykład dr Grzegorza Leszczyńskiego

13.30

"Wartość książki w opinii uczniów" - omówienie ankiety czytelniczej - p. Alicja Adamowska

14.00-14.45

obiad

11.50-12.30

kawa/herbata

15.00

"Pasja czytania" w aktorskiej interpretacji p. Artura Barcisia

15.50

Konkurs pięknego czytania - udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 70 i Gimnazjum nr 11 w Warszawie

16.20

"Cała Polska czyta dzieciom" - realizacja przez Oddziały Towarzystwa programu zaproponowanego przez Fundację "ABC XXI - Program Zdrowia Emocjonalnego" - p. Wiesława Papierska, prezes Oddziału TNBSP w Warszawie

16.40

Książki inspiracją do działań twórczych: plastycznych, teatralnych, literackich - zajęcia warsztatowe

18.00

Podsumowanie VIII Forum

19.00

Uroczysta kolacja przy świecach - promocja KAPSY JEDNODNIÓWKI

16 marca

  Spacer edukacyjny - Łazienki Królewskie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Stare Miasto


Zdjęcia z forum


Powrót
Opracowanie: Maria Krajewska