Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
I OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - SULEJÓWEK 1992

I Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy obradujące na temat "Książka, literatura, biblioteka we współczesnej szkole" odbyło się w dniach 8-9 czerwca 1992 r. w Ośrodku Szkoleniowym Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku k. Warszawy. Inicjatorką przedsięwzięcia i jego główną organizatorką była Barbara Tomkiewicz (nauczyciel konsultant CDN. Warszawa). Forum firmował i finansował CODN. Prace koncepcyjne i organizacyjne były prowadzone prze kilka miesięcy. Zaproszenia na Forum zostały wysłane do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych. Organizatorzy zapewniali pokrycie kosztów udziału w Forum przedstawicielowi każdego WOM-u. Na koszt własny (lub innych organizacji czy instytucji) wzięli w nim udział doradcy ds. bibliotek i nauczyciele bibliotekarze z Warszawy. W Forum mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Z list obecności wynika, ze na Forum pojawiło się ponad 250 osób z całej Polski. Oprócz doradców metodycznych ds. bibliotek i nauczycieli bibliotekarzy, w Forum uczestniczyli przedstawiciele administracji oświatowej, pracownicy naukowi, wydawcy, księgarze, ludzie pióra, redaktorzy czasopism pedagogicznych, producenci pomocy dydaktycznych.

Do dyspozycji uczestników oddany został cały Ośrodek Szkoleniowy CODN. Wraz z przyległym parkiem, gdzie usytuowano kiermasz książek i pomocy dydaktycznych. Uczestnicy i mieszkańcy Sulejówka mogli zapoznać się z ofertą i kupić lub zamówić książki, czasopisma i pomoce dydaktyczne Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia"", Wydawnictwa "Wiedza Powszechna", Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego SARA S.A. (czasopisma i materiały metodyczne do nauki języków obcych), Fundacji Dębiński, Wydawnictwa NOVUM, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Narodowej, Agencji "SUKURS".

Bogaty program Forum był realizowany w kilku płaszczyznach: wykłady, dyskusje w zespołach problemowych, pokazy filmów, wystawa pomocy metodycznych.

PROGRAM

8 CZERWCA  
Ośrodek Szkoleniowy CODN
w Sulejówku
- Otwarcie Forum - mgr Barbara Tomkiewicz
- Biblioteka a nowa rzeczywistość szkolna - wykład dr Aleksandry Niemczykowej
- Aktualne problemy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w pracach MEN - komunikat mgr Łucji Błońskiej
- Spotkanie z dwojgiem pracowników bibliotek szkolnych w Danii
- 100-lecie dziecka i co dalej? - przegląd polskiej literatury dziecięcej - wykład dr Grzegorza Leszczyńskiego
- 500 lat po odkryciu Ameryki. Podróż po kontynencie - spotkanie autorskie z pisarzem - podróżnikiem Wojciechem Dworczykiem
- Działalność Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka - spotkanie z prezesem Mirosławem Smosarskim
Dworek Marszałka
Józefa Piłsudskiego
- Wycieczka edukacyjna do dworku Marszałka
Ośrodek Szkoleniowy CODN
Praca w
zespołach problemowych
- Model biblioteki szkolnej - prowadząca mgr Joanna Bohdziun
- Koncepcja doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy - prowadząca mgr Wiesława Papierska
- Komputer w bibliotece szkolnej - dyskusja połączona z pokazami programów MAK i MOL - prowadząca mgr Elżbieta Sobiborowicz
9 CZERWCA - Spotkanie z Jerzym Wieprzkowskim na temat konserwacji książki
- Tradycyjne sposoby oprawiania książek i czasopism - pokaz w wykonaniu mistrza introligatorstwa Marka Pałuckiego
- Foliowanie książek - pokaz w wykonaniu firmy THP SARA S.A.
- Sprawozdania z obrad zespołów problemowych
- Podsumowanie Forum - mgr Barbara Tomkiewicz
IMPREZY TOWARZYSZĄCE - Kiermasz książek wielu wydawnictw
- Spotkania z redakcjami czasopism
      * Biblioteka w Szkole
       * Poradnik Bibliotekarza
       * Guliwer
       * Akapit
- Prezentacja programów komputerowych MAK i MOL
- Pokazy technik konserwacji książek
- Giełda wydawnictw metodycznych
- Wystawa pomocy dydaktycznych
Powrót Opracowanie: Maria Krajewska