Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
II OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - SŁUPSK 1993

II Forum obradowało w dniach 2-4 czerwca 1993 roku pod hasłem "biblioteka - czytelnik - formy pracy". Organizatorem był ODN w Słupski i CODN w Warszawie, a współorganizatorami - doradcy ds. bibliotek szkolnych: mgr Maria Pietryka i mgr Elżbieta Pliszka oraz nauczyciele bibliotekarze regionu.

Trzydniowa impreza poświęcona formom pracy z młodymi czytelnikami (w tym z uczniem szczególnie uzdolnionym i dzieckiem specjalnej troski) zgromadziła liczną grupę ludzi związanych z książką, dla których popularyzacja czytelnictwa i kultury czytelniczej oraz pomoc w samokształceniu i samorealizacji dzieci i młodzieży jest sprawą dużej wagi. Stała się też okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli bibliotek wszystkich typów. Ukazała dorobek szkół regionu.

Konsolidacja środowiska bibliotekarskiego, zaakcentowanie mądrości nowoczesnego społeczeństwa, opierająca się na założeniu, że "wiedza to informacja, a informacja to także biblioteka" - to główne hasło przyświecające organizatorom II Forum. Udowodniono, że biblioteka dobrze funkcjonująca, będąca centrum informatycznym, jest pierwszym, jakże ważnym krokiem w drodze do informatycznej Europy. Program II Forum powstał dzięki ścisłej współpracy ze słupskimi nauczycielami bibliotekarzami oraz dyrektorami szkół, którzy dostrzegli ważną rolę biblioteki w nowoczesnej placówce oświatowej. Forum mogło się odbyć dzięki pełnej poświęcenia pracy tych nauczycieli, dla których największą nagrodą jest satysfakcja z wzorowo prowadzonej biblioteki.

PROGRAM

2 CZERWCA  
Sportowa Szkoła Podstawowa
nr 16 w Słupsku
- Otwarcie Forum: mgr Maria Kozak - dyr. ODN w Słupsku; mgr Maria Pietryka, mgr Elżbieta Pliszka - nauczyciele doradcy ds. bibliotek szkolnych
- Działania CDN i TNBSP na rzecz nauczycieli doradców i nauczycieli bibliotekarzy w latach 1991 - 1993 - mgr Barbara Tomkiewicz
- Automatyczne systemy informacyjne w bibliotekach szkolnych - seminarium: Nowości w systemach bibliotecznych firmy MOL - dr inż. Jacek Gajkiewicz;
- Program MOL na tle innych systemów biblioteczno-informacyjnych - dr Aleksander Radwański - Uniwersytet Wrocławski
- Możliwości wykorzystania multimediów w bibliotece - centrum informacji szkoły - mgr Jan Zięba i mgr Leszek Lewoc
- Niekonwencjonalne formy pracy bibliotek szkolnych woj. Słupskiego - praca w grupach
- Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej i kulturalnej bibliotek szkolnych - mgr Maria Pietryka
- Dokumentacja form pracy z czytelnikiem w bibliotekach szkolnych - mgr Elżbieta Pliszka
- Formy pracy z czytelnikiem w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej - mgr Janina Nowak
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Dymnicy
- Formy pracy biblioteki z wychowankami Ośrodka - mgr Hanna Wirkus
- Zajęcia z dziećmi w bibliotece szkolnej
- Terapeutyczna funkcja utworu literackiego w pracy z dziećmi - dr Marianna Borawska (WSP - Słupsk)
- Formy pracy z dzieckiem specjalnej troski - ilustrowany filmem wideo wykład Lucyny Maksymowicz i Mirosława Glinieckiego
- Słupsk - zwiedzanie zabytków miasta z przewodnikiem - gawędziarzem Andrzejem Remelskim.
3 CZERWCA  
Ośrodek Teatralny "Rondo" - Podsumowanie IX Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej - mgr Maria Pietryka
- Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Czwórka" ze SP nr 4 w Słupsku
- Zajęcia z dziećmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku - mgr Mirosław Gliniecki
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Słupsku
- Formy pracy z czytelnikiem-uczniem różnych typów szkół
- Rola i miejsce bibliotek szkolnych w duńskim systemie oświatowym - mgr Mariola Łukasik, mgr Maria Pietryka, Jan Tyborczyk
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku - Formy pracy młodszym czytelnikiem - wystawa dokumentacji
- Spotkanie autorskie z poetą Jerzym Fryckowskim
- Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego
Internat Wojewódzkiego
Ośrodka Szkolenia
Zawodowego
- Spotkanie poświęcone aktualnym problemom bibliotekarstwa szkolnego oraz działalności TNBSP - mgr Barbara Tomkiewicz
4 CZERWCA  
Szkoła Podstawowa w Łupanie - Zwiedzanie nowocześnie zorganizowanej szkoły i wystawy regionalnej
- Formy pracy z uczniami - odczyt mgr Krystyny Brosz
- Występ regionalnego zespołu szkolnego "Rokity" kierowanego przez Jana Mizgiera
Nowa Wieś Lęborska - Prezentacja zajęć z dziećmi klas młodszych (czytelnicze "Koło fortuny") - Marzena Minkowska, Edward Nagórski
- Występ uczniów zespołu tanecznego
- Podsumowanie i zamkniecie Forum - mgr Barbara Tomkiewicz, mgr Maria Kozak, mgr Maria Pietryka, mgr Elżbieta Pliszka
IMPREZY TOWARZYSZĄCE - WYSTAWY  
Szkoła Podstawowa nr 16
w Słupsku
- Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej; Regionalizm Pomorza Zachodniego - mgr Mirosława Kopczyska, mgr Elżbieta Pawłowska, mgr Danuta Kluzo
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku - Formy pracy z najmłodszym czytelnikiem - prace dzieci- mgr Jolanta Seweryn
Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Dymnicy
- Formy pracy z dziećmi - wyniki konkursów, kronika Ośrodka, wydawnictwa dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Łupanie - Wydawnictwa regionu kaszubskiego; wyroby kaszubskie
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - Historia książki, Postacie z bajek, Baśnie krajów wschodu - mgr Mariola Dudek
INNE - Kiermasz publikacji metodycznych - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Słupsku
- Prezentacja wydawnictw oficyny Edition Spotkania
- Spotkanie integracyjne przy ognisku - Smołdzino

Powrót Opracowanie: Maria Krajewska