Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - SŁUPSK 2004

Ponad 130 uczestników z całej Polski zjechało w dniach 18-19 października 2004 r. do Słupska, by wziąć udział w obradach IX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Po 11 latach to pomorskie miasto ponownie udzieliło gościny przedstawicielom zawodu na co dzień pracującym w rozproszeniu, często w pojedynkę i dlatego tym bardziej potrzebującym spotkań integracyjnych. Słupskie biblioteki szkolne zwróciły na siebie uwagę przy organizacji poprzedniego, II Forum, bogatymi formami pracy z czytelnikami, ale także wielostronną współpracą z placówkami bibliotecznymi wszystkich typów działającymi w regionie.

Bibliotekarze szkolni na tym terenie są doskonale zorganizowani. Nie pozostają sami ze swoimi problemami, zawsze mogą liczyć na poradę i pomoc Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Maria Pietryka, animatorka aktywności środowiska, zarazem metodyk, potrafi ich mobilizować do zadań przekraczających codzienną rutynę. Biblioteki szkolne z regionu zintegrowane są w prawdziwą sieć wspólnoty zawodowej z bibliotekami pedagogicznymi, publicznymi i specjalistycznymi. Ich rolę i osiągnięcia doceniają władze samorządowe. Stąd podczas otwarcia Forum witał uczestników Prezydent Słupska Maciej Tadeusz Kobyliński oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Bogucka - Skowrońska. Z ramienia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego głos zabrała Barbara Grędecka, a w imieniu słupskich nauczycieli bibliotekarzy wystąpiła Maria Pietryka, główna (obok dyr. Grędeckiej) organizatorka obu spotkań. Pani Barbara Tomkiewicz - Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich witając gości, przekazała pozdrowienia od Rady Głównej TNBSP. Przybliżyła też historię i bogatą działalność Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Tu warto dodać, że początek cyklicznym spotkaniom dały panie: Barbara Tomkiewicz i Wiesława Papierska organizatorki I Forum w Sulejówku.

IX Forum poświęcone było regionalizmowi w programie "Edukacji czytelniczej i medialnej" współczesnej biblioteki szkolnej oraz miejscu edukacji regionalnej w tworzeniu profilu pracy szkoły. Placówki obszaru słupskiego mają się czym pochwalić. Ich osiągnięcia prezentowane były w kolejnych referatach:

 • Pomorze - znane czy nieznane w Polsce? - pisarka Jolanta Nitkowska-Węglarz;
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Słupsku. Współpraca z nauczycielami - bibliotekarzami w krzewieniu wiedzy o regionie - Teresa Gawlik;
 • Pomeranica w zbiorach Biblioteki Głównej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej - Maria Stolnicka;
 • Miejska Biblioteka Publiczna jako nowoczesny ośrodek informacji regionalnej - Elżbieta Wisławska;
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku a edukacja regionalna.

Tyle tematów udało się omówić w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Uczestnikom Forum udzielił gościny również Zamek Książąt Pomorskich. Tam obradowano nad takimi problemami jak:

 • Edukacja czytelnicza i medialna w propagowaniu zainteresowań regionem - kultywowanie regionalnych tradycji w pracy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku - Renata Bukowska;
 • Biblioteka szkolna koordynatorem realizacji ścieżki edukacji regionalnej w Gimnazjum nr 2 w Słupsku - Maria Pietryka;
 • Sprawa patrona a profil pracy szkoły - Anna Chabior;
 • Koordynowanie ścieżki edukacji regionalnej przez nauczycieli bibliotekarzy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - Anna Szranc;
 • Różnorodność form edukacji regionalnej dzieci i młodzieży w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Słupsku. Współpraca z nauczycielami i bibliotekarzami - Jolanta Saweryn;
 • O naszej literaturze słów kilka. Czy Polska nas zna? - Marianna Borawska, znana specjalistka od bibliotearpii.

W Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się ponadto spotkanie prezentujące formy pracy biblioteki szkolnej z dziećmi na polu edukacji regionalnej prowadzone przez dyrektora szkoły Panią Krystynę Lewandowską oraz nauczycieli bibliotekarzy tejże szkoły: p. Małgorzatę Nastalską i p. Monikę Świerk. Ponadto uczestnicy Forum mogli zobaczyć ciekawą inscenizację baśni Jolanty Nitkowskiej-Węglarz w wykonaniu uczniów, zaprezentowaną w Ośrodku Teatralnym "Rondo". Godny odnotowania był spacer po czarownych, niezwykłych miejscach Słupska, a także podróż krajoznawcza do Swołowa - zwiedzanie tzw. "Krainy w kratę" i Warcina, gdzie mieści się dawna siedziba Ottona von Bismarcka, obecnie Technikum Leśne. Dyrektor, Pan Piotr Mańka, bardzo sugestywnie przybliżył uczestnikom niezwykle powikłaną historię Pomorza, mówiąc o niemieckiej przeszłości i polskiej teraźniejszości terenów zwiedzanych przez nauczycieli bibliotekarzy z całej Polski. W swych wypowiedziach podkreślił działania, nad którymi czuwa i które realizuje z wielką pasją; przykładem jest opieka nad szpitalem dla dzikich ptaków.

Forum, organizowane własnymi siłami środowiska i niewielkim kosztem, miało do zaoferowania słuchaczom niezwykle bogaty merytorycznie program. Dorobek słupskich bibliotekarzy może stanowić nie tylko przedmiot ich słusznej dumy, ale także inspiracji dla innych regionów kraju. Tu nikt nie obawia się nowych wyzwań. Dlatego też na pytanie, gdzie odbędzie się następne Forum, organizatorki obecnego odpowiadają: jeśli nie będzie innych propozycji, Słupsk ponownie zaprasza.


Zdjęcia z forum


Powrót
Stanisława Fadrowska-Adamczyk
nauczyciel - bibliotekarz
Zespołu Szkół w Izabelinie