Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - SIEDLCE 1997

W dniach 11-13 czerwca 1997 roku środowisko bibliotekarskie z całego kraju spotkało się na kolejnym VI Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Miastem obrad były Siedlce, a tematem wiodącym "Biblioteka szkolna miejscem inicjatyw twórczych uczniów i nauczycieli. Dziedzictwo kulturowe województwa siedleckiego". Organizatorami Forum byli: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Siedlcach, Centralny Ośrodek Doskonalenia w Warszawie, Oddział Warszawski Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W pracach organizacyjnych wzięli udział doradcy ds. bibliotek województwa siedleckiego: mgr Barbara Podniesińska, mgr Jolanta Wyrzykowska-Dudek, mgr Anna Zych, mgr Danuta Ratajczak oraz nauczyciele bibliotekarze ze szkół w Siedlcach, Woli Okrzejskiej, Mętnem, Siewnicy, Mrozach.

Siedleckie Forum zadziwiło uczestników wyjątkowo bogatym programem - zwłaszcza oryginalną częścią krajoznawczą (objazdową), wystawami, występami, ogniskiem, nieformalnymi spotkaniami.

Opracowanie: Maria Krajewska

PROGRAM

11 CZERWCA  
Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Siedlcach
Otwarcie Forum: dyr. WOM w Siedlcach - mgr Sylwester Zawadzki, kurator oświaty w Siedlcach - mgr Stanisław Kielak, wizytator MEN - mgr Danuta Mieszkowska, prezes TNBSP - mgr Barbara Tomkiewicz
Architektura Siedlec - prof. Marek Kwiatkowski
Siedlce w oczach uczniów i mieszkańców - wystawa prac plastycznych i literackich
Spacer po mieście Szlakiem księżnej Aleksandry Ogińskiej - spacer z przewodnikiem
Szkoła Podstawowa
nr 10 w Siedlcach
Księżna Ogińska patronem naszej szkoły - montaż słowno-muzyczny na podstawie twórczości uczniów
Szlakiem Sienkiewicza Objazd edukacyjny - Wojcieszków, Burzec, Okrzeja
Wola Okrzejska Kultura Ziemi Łukowskiej - wystawa w Szkole Podstawowej w Woli Okrzejskiej
Ligia - inscenizacja fragmentu "Quo vadis"
Na tej ziemi się urodził - zajęcia w Muzeum im. H. Sienkiewicza - mgr Antoni Cybulski
Wola Gułowska Kampania wrześniowa gen. Kleeberga - zajęcia w Muzeum im. Kleberczyków - mgr Kazimierz Biaduń
Zwiedzanie Klasztoru Karmelitów
12 CZERWCA  
Mętne - WOSiDK Psychopedagogika twórczości pracy pedagogicznej nauczycieli bibliotekarzy - zajęcia warsztatowe w blokach tematycznych
Metody twórczego kierowania technikami nauczania i uczenia się - mgr Urszula Wyrzykowska-Dudek, mgr Hanna Witkowska
Podstawowe zasady kultury mówienia i recytacji - mgr Zdzisława Homeskul, mgr Halina Tunkiewicz
Pedagogika zabawy w pracy biblioteki szkolnej - Barbara Lewandowska
Kultura regionu - zwiedzanie wystawy i Zespołu Szkół Rolniczych w Mętnem
Wystawa publikacji doskonalenia nauczycieli
Podlasie w poezji regionalnych twórców - wieczór poetycki przy ognisku
Z prac Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
13 CZERWCA  
Siennica - Zespół Szkół Tradycje mazowieckiej oświaty - zajęcia w Izbie Pamiątek siennickich szkół - mgr Stanisław Czajka
Sucha Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego - prof. Marek Kwiatkowski
Mrozy - Szkoła Podstawowa Mrozy i okolice w twórczości młodzieży - wystawa prac z konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego
Mrozy wczoraj i dziś - impreza czytelnicza
Podsumowanie Forum

Zdjęcia z forum


Powrót