Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - LESZNO-BOSZKOWO 1995

IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy obradowało na temat: "Ekologia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela bibliotekarza". Tym razem miejscem spotkania, które odbyło się w dniach 7 - 9 czerwca 1995 r., stało się Boszkowo k. Leszna. Organizatorem imprezy bibliotekarskiej był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Forum patronował Kurator Oświaty w Lesznie i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Opiekę merytoryczną sprawowała mgr Krystyna Dzikowska - doradca ds. bibliotek szkolnych.

Podjęcie problematyki ekologicznej sprzyjało lokalne środowisko przyrodniczo-geograficzne oraz podejmowane działania na rzecz jego ochrony. Należy zauważyć, że dawne województwo leszczyńskie jest bardzo atrakcyjne turystycznie ze względu na liczne walory przyrodniczo-krajoznawcze. Znajdują się tu między innymi dwa parki krajobrazowe. Przemędzki Park Krajobrazowy chroni najładniejszą część Pojezierza Leszczyńskiego. Drugi - Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego jest unikatowym przykładem pejzażu rolniczego z charakterystycznymi zadrzewieniami śródpolnymi. Inną atrakcją turystyczną są stanowiska archeologiczne (ok. 9 tys.) oraz 5 tys. zabytków architektury i sztuki. Mieszkając, czy odpoczywając tu, uczymy się historii, śledzimy rozwój sztuki od stylu romańskiego poprzez gotyk, renesans, barok, rokoko, neoklasycyzm. Przebiegają tu dwa ciekawe szlaki: międzynarodowy szlak cysterski i szlak Adama Mickiewicza, prowadzony przez miejsca pobytu poety. Na uwagę zasługuje też Boszkowo, miejscowość letniskowa nad Jeziorkiem Domnickim, słynącym z malowniczego położenia, czystości wód i raju dla ptactwa oraz Radzyna - perła polskiego baroku, której właścicielami byli m. in. Leszczyńscy i Sułkowscy

PROGRAM

7 CZERWCA  
Inauguracja
- Wykład: Ekologia w pracy wychowawczej i edukacyjnej nauczyciela bibliotekarza
- Świadomość ekologiczna wśród nauczycieli
- Program edukacji ekologicznej i jego realizacja w szkole - interdyscyplinarność tematyki
- Wykorzystanie metody dramy w realizacji treści programowych z zakresu ekologii. Zabawy i gry dramowe
- Analiza materiałów metodycznych opracowanych dla szkół różnego typu z zakresu ekologii
- Propozycje Ministerstwa Ochrony Środowiska z zakresu ekologii
- Baza odnowy biologicznej pływalni Akwawit w Lesznie
 
8 CZERWCA  
- Literatura ekologiczna i materiały audiowizualne upowszechniające wiedzę ekologiczną
- Ocena przydatności literatury ekologicznej w szkołach różnego typu
- Ocena przydatności czasopism z zakresu ekologii w szkołach różnego typu
- Program edukacji ekologicznej i jego realizacja w szkole - interdyscyplinarność problematyki
- Świadomość ekologiczna wśród nauczycieli
- Niekonwencjonalne formy pracy z uczniem z zakresu ekologii
 
9 CZERWCA  
- Program przysposobienia ekologicznego w bibliotece szkolnej
- Żyć bezpiecznie, żyć ekologicznie. Warsztaty ekologiczne
- Podsumowanie Forum
- Wyjazd edukacyjny do Rydzyny
- Zwiedzanie zamku oraz zabytków miasta
 

Zdjęcia z forum


Powrót
Opracowanie: Maria Krajewska