Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
V OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - KRAKÓW 1996

W dniach 12 - 14 czerwca 1996 r. odbyło się w Krakowie V Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy - tym razem pod hasłem "Historia i kultura Krakowa w pracy nauczyciela bibliotekarza". Organizatorami Forum byli: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie, doradcy ds. bibliotek i nauczyciele bibliotekarze. Obradom patronowała mgr Barbara Tomkiewicz - konsultant CODN w Warszawie i prezes Rady Głównej TNBSP.

Tematyka ogólnopolskiego spotkania, związana z historią i kultura Krakowa, była trafnie wybrana. Kraków - jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych i naukowych kraju, o bogatej historii, wspaniałych zabytkach i specyficznej atmosferze miał wiele do zaoferowania gościom z Polski. Organizatorzy przygotowali bardzo ciekawy program, w którym historia i kultura miasta stanowiła źródło inspiracji działań edukacyjnych.

Przebieg i dorobek wielu zajęć, wykładów, spotkań, wycieczek jest trudny do opisania. Z sentymentem wspominamy naszą obecność w konkretnych miejscach, wydarzeniach oraz niepowtarzalną atmosferę tego Forum.

PROGRAM

12 CZERWCA  
Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny
- Otwarcie Forum: mgr Henryk Szaleniec - dyr. WOM w Krakowie, mgr Barbara Tomkiewicz - nauczyciel konsultant CODN w Warszawie, prezes RG TNBSP
- Historia lokalna i regionalna w pracy doradców przedmiotów humanistycznych - dr Elzbieta Mikoś (WOM w Krakowie)
- Krakowskie dziedzictwo kulturowe - mgr Stanisław Dziedzic (Urząd Wojewódzki w Krakowie)
- Rola muzeum w edukacji humanistycznej uczniów - Małgorzata Buyko (Muzeum Jana Matejki)
Kazimierz Krakowski - Spotkanie kultur. Judaizm i chrześcijaństwo na Kazimierzu w Krakowie - mgr Teresa Kowalik-Gąska
Muzeum S. Wyspiańskiego - Stanisław Wyspiański w pejzażu krakowskiej kultury - mgr Lilia Ligęza
Dom Jana Matejki - Honorowy obywatel Krakowa. O Janie Matejce inaczej - mgr Małgorzata Buyko, mgr Marta Kłak
Muzeum Historii Teatru - Teatr Krakowski w patriotycznej edukacji społeczeństwa - mgr Krystyna Solańska, mgr Wanda Kwiatkowska
Teatr Juliusza Słowackiego - Spektakl pt. "Za i przeciw"
13 CZERWCA  
Biblioteka Jagiellońska - Rękopisy i starodruki pomnikami kultury światowej - dr Marcin Zwiercan
Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny
Dokumenty piśmiennicze i graficzne świadectwem życia społeczno-kulturalnego - Marek Sosenko
Jama Michalina - O swoistej kulturze "ścian" krakowskiej Kawiarni Jamy Michalina - prof. Bolesław Faron
- Przedstawienie kabaretu
14 CZERWCA  
Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny
- Nauczyciel bibliotekarz w roli animatora spotkań z historią i kulturą - mgr Maria Strumidło
- Ewaluacja V Forum - podsumowanie obrad dr Elżbieta Mikoś
Colegium Maius - Akademia Krakowska w zbiorach muzealnych UJ - mgr Anna Jasińska

Powrót Opracowanie: Maria Krajewska