Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
X OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - KOŁOBRZEG 2005

Jubileuszowe X Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy odbyło się w dniach 21 - 22. 10. 2005r. Wzięło w nim udział 45 nauczycieli bibliotekarzy z całej Polski. Program tegorocznego zjazdu koncentrował się wokół tematu Biblioteka szkolna a twórczość dziecięca.

Uroczyste otwarcie z udziałem władz Urzędu Marszałkowskiego, Miasta i Powiatu oraz Rady Głównej TNBSP nastąpiło w bibliotece Zespołu Szkół Morskich. Zgromadzonych przywitała główna organizatorka Forum Pani Teresa Stępowska. Na wstępie odczytany został list marszałka województwa zachodniopomorskiego, po czym głos zabrali włodarze miasta i powiatu oraz Pani Barbara Tomkiewicz prezes TNBSP. Jako gospodarz obiektu powitał uczestników Dyrektor Zespołu Szkół Morskich Pan Lech Pieczyński.

Po części oficjalnej, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu zaprezentowały przedstawienie pt. "Stokrotka", na motywach baśni Andersena. Inscenizację przygotowały Jolanta Wasila- polonistka, Mariola Legan - nauczyciel bibliotekarz z tej szkoły oraz Małgorzata Wojtaluk z biblioteki miejskiej w Kołobrzegu. Zarówno opracowany scenariusz jak też wykonanie, zdradzające aktorskie zacięcie małych artystów, spodobały się publiczności. Do tematu patronującego jubileuszowemu forum nawiązywała też wystawa prac rysunkowych i literackich pt. Biblioteka w oczach dziecka oraz ekspozycja prac uczniów ze SP nr 4, dla których inspiracją były wiadomości z historii techniki, zaczerpnięte z księgozbioru podręcznego.

Ważnym elementem obrad było uczestnictwo w obchodach 750 - lecia lokacji miasta Kołobrzeg. W tym celu uczestnicy Forum, przyozdobieni w oryginalne - ręcznie wykonane opaski z emblematem Towarzystwa, udali się do hali sportowej Milenium. Głównym punktem programu stało się słowno-muzyczne widowisko historyczne, reżyserowane przez nauczycielkę SP nr 4, Panią Marię Dudek pt. Sól ziemi praojców. W imponującym i z dużym rozmachem przygotowanym widowisku ożyła na scenie historia miasta.

Niewątpliwą atrakcją było zaprezentowanie wyemitowanej przez NBP pamiątkowej monety o nominale 2 zł. - z wizerunkiem Kołobrzegu. Odsłonięcia modelu monety i wręczenia specjalnych jej egzemplarzy dokonał, przybyły specjalnie na tę uroczystość, prof. Leszek Balcerowicz. Czas po obiedzie wypełniony został zwiedzaniem miasta zabytkową kolejką, tzw. ciuchcią. Ciekawostki dotyczące miasta przekazywała nam przewodniczka PTTK i p. Teresa Stępowska.

Popołudniowo-wieczorna część Forum dotyczyła spraw organizacyjnych i problemów środowiska bibliotekarskiego. Redaktor naczelny "Biblioteki w Szkole" Pan Juliusz Wasilewski zaprezentował nowy wzór dziennika zajęć dla bibliotekarzy. Pani Barbara Tomkiewicz, prezes Rady głównej TNBSP, ustosunkowała się do zmian w podstawie programowej oraz poinformowała o planach likwidacji ścieżki czytelniczo - medialnej. Fakt ten uznała za niekorzystny dla naszej grupy zawodowej jako pomniejszający znaczenie pracy nauczycieli bibliotekarzy. Uwagi w tej sprawie zostały skierowane do władz oświatowych.

Kontynuując swoje wystąpienia, poszczególne oddziały TNBSP zaprezentowały własny dorobek i największe osiągnięcia ubiegłego roku. Koleżanki z sekcji kołobrzeskiej podkreśliły znaczenie współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami przedmiotów. Efektem takiej współpracy było wydanie książki z nagrodzonymi utworami literackimi uczniów- laureatów konkursów literackich o Kołobrzegu. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymali tę książkę, noszącą tytuł: Jest takie miejsce Kołobrzeg - tytuł zaczerpnięty z wiersza poetki - Aliny Bratuś. Gość spotkania, poeta Eugeniusz Koźmiński opowiedział o działalności i dorobku twórczym członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. Prezes Rady Oddziału TNBSP w Warszawie, Pani Wiesława Papierska zaprezentowała własny tomik poezji "Powroty", który został włączony do pakietów, przygotowanych przez organizatorów dla wszystkich uczestników. Dyrektor biblioteki publicznej Pani Halina Filip, w prezentacji multimedialnej, podkreśliła wpływ współpracy biblioteki szkolnej i publicznej na twórczość dziecięcą. Niezmiernie interesujące było wystąpienie młodzieży z II LO im. Henryka Sienkiewicza. Grupa ta wydaje gazetkę szkolną pt. "Łomot", odznaczoną przez Kuratora Zachodniopomorskiego nagrodą Szkolnego Pulitzera. Pełen wrażeń dzień zakończyło wspólne ognisko integracyjne.

W kolejnym dniu Forum koleżanki z koszalińskiego oddziału TNBSP zaplanowały wyjazd do Koszalina. W osobnym dziale koszalińskiego muzeum, podzieleni na dwie grupy, obejrzałyśmy wnętrze autentycznej wiejskiej chaty, przeniesionej z okolic Jamna, co było okazją do zapoznania się z kulturą materialną tego regionu. A potem odwiedziliśmy niezwykłe wydawnictwo książki artystycznej Kurtiak & Ley, mieszczące się w pięknym secesyjnym budynku. Już na wstępie olśniły nas wspaniałe, stylowo urządzone wnętrza, w których zaprezentowano książki wykonane starymi technikami, drukowane na papirusie, pergaminie, zdobione złotem, oprawne w białą skórę, wybijaną szlachetnymi kamieniami. Pośród zachwycających okazów sztuki wydawniczej znalazły się takie perły, jak: wydane specjalnie dla Jana Pawła II Listy św. Jana od Krzyża oraz inkrustowana bursztynami Biblia. O historii książki, o swojej pracy i studiach, poprzedzających wydanie każdej nowej pozycji, opowiadali w porywający sposób sami właściciele wydawnictwa - niezwykła para ludzi, dla których praca stała się prawdziwą, życiową pasją.

Po powrocie z Koszalina nadszedł czas na podsumowanie Forum i wręczenie uczestnikom certyfikatów wraz z wcześniej przygotowanymi przez organizatorów upominkami (m.in. wydawnictwa o Kołobrzegu). W imieniu wszystkich uczestników, serdeczne podziękowania za wkład w przygotowanie forum złożono Paniom Teresie Stępowskiej i Marioli Legan a także Bogusławie Owczarzak oraz gościnnym gospodyniom biblioteki ZSM, w której toczyły się obrady - Paniom: Barbarze Jasnoch i Barbarze Piątek. Szczególne podziękowania otrzymała Pani Iwona Wolicka ze Świnoujścia, która niczym zawodowy reporter niestrudzenie dokumentowała wszystko, co działo podczas tych pamiętnych dni. Na pożegnanie odbyliśmy rejs statkiem po Bałtyku. Rejs zamknął listę atrakcji, jakimi urozmaicali nam pobyt Gospodarze Forum.
Podczas obrad Forum sformułowano następujące wnioski:

  • Zorganizować spotkania z nauczycielami języka polskiego na temat nowej formy bibliografii załącznikowej przydatnej do opracowań maturalnych.
  • Zwrócić uwagę na brak elementów wiedzy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w projekcie nowej podstawy programowej.
  • Zachować DZIENNIK jako podstawowy dokument pracy nauczyciela bibliotekarza w szkole. Dbać o to, aby zapisy w dzienniku odzwierciedlały faktyczną pracę, były konkretne i analityczne

Z żalem opuszczaliśmy gościnne miasto Kołobrzeg, ale jednocześnie pocieszała nas perspektywa przyszłorocznego spotkania - może tym razem w Poznaniu?

Zdjęcia z forum

Powrót
Jolanta Adamska i Jolanta Szymanek
XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie