Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
III OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - KIELCE 1994

W dniach 8 - 10 czerwca 1994 r. w Kielcach odbyło się III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Temat obrad brzmiał: "Biblioteka - centrum dydaktyczne szkoły". Celem spotkania było doskonalenie pracy bibliotek szkolnych, wymiana doświadczeń, integracja środowiska bibliotekarskiego. Forum zostało zorganizowane przez WOM w Kielcach i CODN w Warszawie. Współorganizatorami byli doradcy ds. bibliotek szkolnych i nauczyciele bibliotekarze regionu. Uczestniczyli w nim doradcy ds. bibliotek szkolnych i przedstawiciele nauczycieli bibliotekarzy z całego kraju, a w części plenarnej również nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkól, doradcy innych przedmiotów z województwa kieleckiego oraz pracownicy naukowi i studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Kielcach.

Program Forum był bogaty i urozmaicony ciekawymi zajęciami z czytelnikami. Organizatorzy zaprezentowali nowe spojrzenie na funkcje dydaktyczne biblioteki, dokonali przewartościowania dotychczasowych form i metod pracy, określili zmiany modelowe na przyszłość i rolę doradcy ds. bibliotek w inspirowaniu tych zmian.

Na Forum panowała atmosfera ogromnej pracowitości, a przy tym wielkiej życzliwości, uśmiechu i zrozumienia.

PROGRAM

8 CZERWCA  
Urząd Wojewódzki w Kielcach Otwarcie Forum: mgr A Sygut - kurator oświaty w Kielcach, dr J. Telus - dyrektor WOM w Kielcach, mgr B. Tomkiewicz - nauczyciel konsultant CDN. w Warszawie i prezes TNBSP
Biblioteki szkolne u progu nowego stulecia. Tendencje w świecie -bariery w Polsce - prof. dr hab. Marcin Drzewiecki, UW
Biblioteki szkolne w kształtowaniu pasji czytelniczych uczniów - prof. dr hab. Joanna Papuzińska, UW
Bursa Szkolna Nr 2 Jak być dobrym doradcą? Warsztaty moderatorskie w czterech grupach - dr Krystyna Knafel, mgr Edyta Brudnik, mgr Genowefa Dąbrowska, mgr Krystyna Łuczkiewicz, mgr Grażyna Gajewska, mgr Jadwiga Myśliwska, mgr Zofia Radziszewska, mgr Danuta Saniewska-Telecka
Przegląd nagrań wideo dotyczących pracy biblioteki szkolnej, prezentacja pomocy i środków dydaktycznych
9 CZERWCA  
Bursa Międzyszkolna Nr 2 Biblioteka - centrum dydaktyczne szkoły. Doradca ds. bibliotek szkolnych inspiratorem tworzenia nowoczesnej biblioteki szkolnej.
Warsztaty moderatorskie w czterech grupach - dr K. Knafel, mgr E. Brudnik, mgr D. Dąbrowska, mgr G. Gajewska, mgr J. Myśliwska, mgr Z. Radziszewska, mgr D. Saniewska-Telecka
Współpraca nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami plastyki i techniki. Film wideo - komentarz: mgr Z. Radziszewka
Zespół Szkół Mechanicznych Wręczenie nagród laureatom Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej. Spotkanie z poezją - impreza w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka
Współpraca PBW i jej filii z bibliotekami szkolnymi
Działalność Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - mgr Barbara Tomkiewicz, mgr Wiesława Papierska, mgr Zofia Radziszewska
Zwiedzanie Kielc
10 CZERWCA  
I grupa
Wyjazd do Jędrzejowa
Zwiedzanie Muzeum Przypkowskich
Liceum Ogólnokształcące Jak zmienić bibliotekę szkolną w centrum dydaktyczne szkoły. Z doświadczeń szkół podstawowych woj. kieleckiego. Seminarium - mgr Jadwiga Myśliwska, mgr Danuta Saniewska-Telecka
II grupa
Zespół Szkół Zawodowych
nr 6
Karczówka w literaturze, historii i ekologii. Hospitacja bloku zajęć z edukacji środowiskowej, dyskusja panelowa - mgr G. Gajewska
Wyjazd do Jędrzejowa Zwiedzanie Muzeum Przypkowskich
I i II grupa Wręczenie nagród laureatom Konkursu Literackiej Twórczości Dziecięcej
Mur - program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie
Podsumowanie Forum
IMPREZY TOWARZYSZĄCE  
WYSTAWY
Bursa Międzyszkolna
nr 2 w Kielcach
Biblioteka centrum dydaktyczne szkoły - przygotowanie ekspozycji: J. Myśliwska, H. Radziejewska, Z. Radziszewska przy współudziale M. Kwiatkowskiej
Liceum Ogólnokształcące
w Jędrzejowie
Biblioteka szkolna jest jedną z najważniejszych pomocy naukowych - przygotowanie ekspozycji: M. Grzesik, A. Krepa, H. Krupińska, H. Leksa, E. Małecka-Jóźwik, D. Saniewska-Telecka
MONTAŻE LITERACKIE
Zespół Szkół Mechanicznych
w Kielcach
Spotkanie z poezją miłosną - montaż literacki w wykonaniu uczniów przygotowany pod kierunkiem Czesławy Mikołajczyk przy współudziale Dagmary Krawiec i Grażyny Podlewskiej
Liceum Ogólnokształcące
w Jędrzejowie
Mur - montaż sceniczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie przygotowany pod kierunkiem M. Grzesik przy współudziale H. Krupińskiej i J. Podgórskiej
INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
PB w Kielcach
Współpraca PBW i filii z bibliotekami szkolnymi - spotkanie z udziałem M. Podgórskiej, G. Cupera, J. Kubiak, M. Siudy, A. Wieżel
Liceum Ogólnokształcące
w Jędrzejowie
Spotkanie z przedstawicielami władz oświatowych w Jędrzejowie, mgr Ewa Kamieńską
  Zwiedzanie Kielc - przewodnik Jerzy Osiecki
  Zwiedzanie Karczówki - przewodnik Elżbieta Sztandera
  Zwiedzanie Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie
  Kiermasze książek: SBP, CDN., Wydawnictwo Pedagogiczne w Kielcach, "Dom Książki" w Kielcach

Zdjęcia z forum


Powrót
Opracowanie: Maria Krajewska