Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem „Po owocach nas poznacie”- Bydgoszcz 2012


Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich ma już 20 lat. Z tej okazji w dniach 20-21 października 2012 r. Rada Główna i oddział TNBSP w Bydgoszczy zorganizowały XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem „Po owocach nas poznacie”.

Pierwszy dzień Forum poświęcony był świętowaniu jubileuszu i prezentacji dokonań 21 oddziałów. Miło nam było podejmować gości: przedstawicieli Prezydenta i Rady Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz panią Elżbietę Stefańczyk przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 95-letniej już organizacji bibliotekarskiej. Oddziały Towarzystwa przedstawiły swoje działania w formie prezentacji, filmów, publikacji. Wieczorne spotkanie Rady Głównej z prezesami oddziałów miało służyć realizacji zadań statutowych organizacji oraz wzajemnej wymianie informacji.

Drugiego dnia zaproponowaliśmy cały wachlarz ofert doświadczonych praktyków oraz teoretyków bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Miłym przerywnikiem był występ gimnazjalistów, a po nim: podziękowania, zaproszenie do współtworzenia przyszłości Towarzystwa; Podsumowanie Forum i … zaproszenie na 2014 rok do Gdyni!

W XIII Ogólnopolskim Forum TNBSP w Bydgoszczy uczestniczyło blisko 100 osób, nie tylko członków Towarzystwa.

Informacje o Forum i jego program znajdują się na stronie oddziału TNBSP w Bydgoszczy

Serdecznie polecamy relację zamieszczoną na blogu przez Izabelę Tumas nauczycielkę bibliotekarkę z Gimnazjum nr 3 w Będzinie:

Zapraszamy też do galerii zdjęć z XIII Forum.

Fragmenty wystąpienia Danuty Brzezińskiej prezesa Rady Głównej TNBSP z dnia 20 października 2012 r.:

(...) To moi i zapewne Państwa uczniowie, nie obawiają się spotkania z katalogami czy opracowania bibliografii, umiejętnie dobierają źródła informacji i ją swobodnie przetwarzają. Sukcesy edukacyjne naszych wychowanków to efekty trudu nie tylko dydaktyków, dziś nazywanych nauczycielami tablicowymi, ale w dużej mierze również pracy nauczycieli bibliotekarzy.

Do historii przeszły już ciasne biblioteki, szare okładki książek i brak aktualnych lektur. Większość bibliotek szkolnych oferuje bogate zbiory zapisane na różnych nośnikach, multimedialny sprzęt pozwalający na doskonalenie umiejętności kluczowych, pomoc kompetentnego przewodnika - uczniom, nauczycielom i rodzicom otwiera okno na świat wiedzy i informacji. Naszą misją jest służba, naszą siłą - wszechstronne umiejętności, naszym atutem – gotowość i chęć niesienia pomocy czytelnikom. (…)

Jesteśmy dumni, że posiadamy swoją organizację branżową: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W dwudziestu jeden oddziałach mamy aktywnych rzeczników swojego zawodu. Od dwudziestu lat mówimy wspólnym głosem. To szansa, że głos ten dotrze do ludzi i instytucji decydujących o kształcie, kondycji i warunkach funkcjonowania bibliotek szkolnych i realizacji zadań stawianych nauczycielom bibliotekarzom. Tej szansy nie zamierzamy marnować. Wielokrotnie zwracaliśmy się do władz państwowych i samorządowych. Z niesłabnącą determinacją, na co dzień i od święta, pokazujemy przykłady dobrych praktyk, wymieniamy się doświadczeniami, trwamy w przekonaniu, że nasze działania zdecydowanie wzmacniają efektywność polskiej edukacji. (…)

To owoce naszej pracy są najlepszym dowodem sensu istnienia Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

 

Listy gratulacyjne na ręce prezesa Rady Głównej TNBSP przekazał Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy, w imieniu Zarządu Głównego ZNP, jego wiceprezes Krzysztof Baszczyński oraz dr hab. Mariola Antczak reprezentująca pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

List gratulacyjny Zarządu Głównego ZNP >>>

 


Powrót